Διατριβή: Προσομοίωση της μηχανουργικής κατεργασίας της διάτρησης βασισμένη σε σύστημα CAD-CAM - Κωδικός: 24246
Greek