Διατριβή: Γλώσσα και σύμβολα στη διαφήμιση: σημειωτικά συστήματα και συνδυασμοί τους - Κωδικός: 24196
Greek