Διατριβή: Διαφορική διάγνωση της άσηπτης νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου οστού από την παροδική οστεοπόρωση του ισχύου με βάση τη διαφορά οστικής πυκνότητας μεταξύ των δύο ισχίων - Κωδικός: 24164
Greek