Διατριβή: Προσδιορισμός σεισμικών παραμέτρων με την μέθοδο αντιστροφής του τανυστή της σεισμικής ροπής - Κωδικός: 24125
Greek