Διατριβή: Μελέτη του δείκτη c-erb-b2 (HER-2/neu) με ανοσοϊστοχημεία, μέθοδο FISH και in situ τεχνικές σε καρκινώματα του μαστού: συσχέτιση με τη θεραπεία και την κλινική πορεία της νόσου - Κωδικός: 24040
Greek