Διατριβή: Διαταραχές της οστικής ανακατασκευής σε ασθενείς με άσηπτη χαλάρωση ολικών αρθροπλαστικών του ισχίου: μελέτη οστικών βιοχημικών δεικτών και περιφερικής ποσοτικής αξονικής τομογραφίας (pQCT) - Κωδικός: 24033
Greek