Διατριβή: Συμβουλευτική παρέμβαση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από εξειδικευμένο νοσηλευτή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και επίδρασή της στον αριθμό των επανεισαγωγών, και στην καρδιακή θνητότητα - Κωδικός: 23971
Greek