Διατριβή: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες P2P που προάγουν τη συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση πόρων - Κωδικός: 23950
Greek