Διατριβή: Η επίδραση των μεταλλάξεων της πρεσενιλίνης 1 και της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς, που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου Alzheimer, στην υποκυτταρική κατανομή, το μεταβολισμό και τις αλληλεπιδράσεις του υποδοχέα Notch1 - Κωδικός: 23921
Greek