Διατριβή: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΓΑΛΑΞΙΑΚΟ ΧΩΡΟ (Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ NGC 7635, NGC 2359, NGC 6853 ΚΑΙ NGC 4151) - Κωδικός: 2387
Greek