Διατριβή: Αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) ιστορικών εγγράφων: χειρόγραφα, καλλιγραφικά και τυπωμένα έγγραφα - Κωδικός: 23752
Greek