Διατριβή: Οι ναοί Ταξιαρχών Λαδά, Αγίας Βαρβάρας και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πηγών και το καθολικό της μονής Αγίας Τριάδος στον Ταΰγετο Μεσσηνίας: ζωγραφική και ξυλογλυπτική - Κωδικός: 23726
Greek