Διατριβή: Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη του πυρήνα και η επίδραση ρυθμιστών αναστολής παραγωγής η δράσης αιθυλενίου στην μετασυλλεκτική ζωή του ροδάκινου - Κωδικός: 23660
Greek