Διατριβή: Ο πνευματικός πατέρας στα κείμενα της Φιλοκαλίας των ιερών νηπτικών: ησυχαστική παράδοση και ποιμαντική ευθύνη σε σύνθεση - Κωδικός: 23640
Greek