Διατριβή: Μοριακή επιδημιολογία υερσινιώσεων στην Ελλάδα από στελέχη yersinia enterocolitica προερχόμενα από ανθρώπους, ζώα, τρόφιμα και περιβαλλοντικές πηγές - Κωδικός: 23630
Greek