Διατριβή: Παράλληλοι αλγόριθμοι εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων σε πλέγματα υπολογιστών με εφαρμογές στη βιοπληροφορική - Κωδικός: 23504
Greek