Διατριβή: ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Κωδικός: 2347
Greek