Διατριβή: Μια σημασιολογική προσέγγιση για την διαχείριση και αναζήτηση γνώσης και την δημιουργία υπηρεσιών εφαρμοσμένη σε τρισδιάστατα επιστημονικά αντικείμενα - Κωδικός: 23477
Greek