Διατριβή: Συζευκτική δραστηριότητα του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera Tephritidae): Χρόνος, διάρκεια σε σχέση με φωτοπερίοδο και θερμοκρασία: Άγρια έντομα, έντομα μακροχρόνιας εργαστηριακής εκτροφής - Κωδικός: 23460
Greek