Διατριβή: Συγκριτική μελέτη μεταξύ ρεμιφεντανίλης και αλφεντανίλης στα πλαίσια ολικής ενδοφλεβίου αναισθησίας ή αναισθησίας με πτητικό αναισθητικό στη μικροχειρουργική του λάρυγγα - Κωδικός: 23375
Greek