Διατριβή: Η τοπική φλεγμονώδης αντίδραση του περιτοναίου ως δείκτης βαρύτητας του χειρουργικού τραύματος μετά από ανοικτή και λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή - Κωδικός: 23299
Greek