Διατριβή: Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διεθνή δίκτυα και θεσμοί στη σπετσιώτικη εμπορική ναυτιλία, 1830-1870: οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική - Κωδικός: 23288
Greek