Διατριβή: Μελέτη των συστατικών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του μεσοσπονδύλιου δίσκου της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν για κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου - Κωδικός: 23263
Greek