Διατριβή: Είναι και λόγος. Μονή και ίδρυσις των υποστάσεων: σπουδή στον Ιωάννη Δαμασκηνό - Κωδικός: 23084
Greek