Διατριβή: Διοίκηση εποπτεία και λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι αντιλήψεις, θέσεις και απόψεις των προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών δημοτικών σχολείων για το διοικητικό έργο σε περιφερειακό και σχολικό επίπεδο - Κωδικός: 23080
Greek