Διατριβή: Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής με παραμέτρους που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου: εφαρμογές σε συστήματα αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και επανεπεξεργασίας - Κωδικός: 23058
Greek