Διατριβή: Εμβιομηχανική της σπονδυλόμενης σπονδυλικής στήλης: μελέτη των εμφυτευμάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, με στόχο την αξιολόγηση - τεκμηρίωση της εμβιομηχανικής τους επάρκειας και αποτελεσματικότητας - Κωδικός: 23045
Greek