Διατριβή: Η επίδραση της συγκίνησης στη λήψη ατομικών αποφάσεων: μια έρευνα στο πεδίο των επιχειρήσεων - Κωδικός: 23030
Greek