Διατριβή: Μελέτη της επίδρασης της επιφάνειας και της διεπιφάνειας στη μαγνητική συμπεριφορά νανοσωματιδίων - Κωδικός: 22995
Greek