Διατριβή: Γεωλογική μελέτη του ανατολικού τμήματος της πεδιάδας Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών και ειδικότερα της περιοχής μεταξύ των ποταμών Αξιού και Γαλλικού όπου αναπτύσσονται εκμεταλλεύσιμοι υπόγειοι υδροφορείς - Κωδικός: 22960
Greek