Διατριβή: Ανάπτυξη μεθόδων επίλυσης εξισώσεων πληθυσμιακών ισοζυγίων: εφαρμογή σε ασυνεχείς και συνεχείς σωματιδιακές διεργασίες - Κωδικός: 22894
Greek