Διατριβή: Εγκατάσταση της βαλανιδιάς Quercus ithaburensis Decaisne subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge and Yald υπό συνθήκες ανταγωνισμού με ποώδη βλάστηση σε δασολιβαδικά οικοσυστήματα - Κωδικός: 22844
Greek