Διατριβή: Ι. Απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών από τα φυτά: Centaurea zuccariniana DC. και Origanum vulgare L. ssp. hirtum. Βιολογικές δοκιμασίες in vitro. ΙΙ. Μοριακή προσομοίωση: εφαρμογή και μελέτη στις απομονωμένες ουσίες - Κωδικός: 22771
Greek