Διατριβή: Κριτήρια καλής προσαρμογής και μέθοδοι ευρέσεως ακραίων τιμών σε μοντέλα λανθανουσών μεταβλητών κατηγορικών και μικτών δεδομένων - Κωδικός: 22613
Greek