Διατριβή: Ηλεκτρολυτική συναπόθεση νανοσωματιδίων οξειδίων με βάση tiO2 επί μεταλλικής μήτρας και μελέτη φωτοκαταλυτικών και αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων τους - Κωδικός: 22527
Greek