Διατριβή: Μεταβολές των κυτοκινών ιντερλευκίνης 1 (IL-1) και ιντερλευκίνης 6 (IL-6), του παράγοντα TNFa και του γαλακτικού οξέος στο αίμα και το ΕΝΥ, ως δεικτών ισχαιμίας του ΚΝΣ, που προκύπτει από ενδοκράνια υπέρταση κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης στους χοίρους - Κωδικός: 22479
Greek