Διατριβή: Εκτίμηση της μακροπρόθεσμης δράσης των ανταγωνιστών του μετατρεπτικού ενζύμου (καπτοπρίλη) στην κλινική πορεία, την πρόγνωση, τις ηλεκτρολυτικές παραμέτρους του ορού και τα επίπεδα του αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου (vasoactive intestinal polypeptide) ασθενών με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια - Κωδικός: 22422
Greek