Διατριβή: Μελέτη ψευδοτυχαίων ακολουθιών για χρήση στην κρυπτογραφία και τις τηλεπικοινωνίες - Κωδικός: 22393
Greek