Διατριβή: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ - Κωδικός: 2236
Greek