Διατριβή: Ανακατασκευή 3δ μοντέλων σχεδίασης με υπολογιστή βασισμένη σε γεωμετρικά προσδιορισμένες τομές - Κωδικός: 22144
Greek