Διατριβή: Αλήθεια και μορφωτικό αγαθό κατά τον Πλωτίνο: μια φιλοσοφική προσέγγιση στην ανεπάρκεια της σύγχρονης ηθικής αγωγής - μια απόπειρα απάντησης στο ελυτικό ερώτημα τι θα μπορούσε να ήταν ένας σύγχρονος Πλωτίνος - Κωδικός: 21913
Greek