Διατριβή: Η λειτουργία των θεσμών της εκκλησίας, της εκπαίδευσης και της κοινοτικής αυτοδιοίκησης στην επαρχία Γορτυνίας στα χρόνια της βασιλείας το Όθωνα (1833-1862) - Κωδικός: 21895
Greek