Διατριβή: Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Σκύρου - μετόχιο της Μεγίστης Λαύρας (13ος-19ος αι.) - Κωδικός: 21784
Greek