Διατριβή: Προσδιορισμός της χημικής σύστασης και μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης αιθέριων ελαίων της ελληνικής βιοποικιλότητας με στόχο την παρασκευή ασφαλών τροφίμων - Κωδικός: 21665
Greek