Διατριβή: Αποτελεσματικότητα της μεθόδου PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) στον κινητικό έλεγχο ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο - Κωδικός: 21516
Greek