Διατριβή: Σεβήρου Ιμπν Αλ Μοκάφα Επισκόπου Ασμονίν Ερμουπόλεως της Αιγύπτου (905-987 μ.Χ.): η θεολογική του διδασκαλία στα σωζόμενα έργα του: βίος - έργα - διδασκαλία - Κωδικός: 21475
Greek