Διατριβή: Μελέτη μεθοδολογιών παραλληλισμού για την υλισμική απεικόνιση της άλγεβρας δυαδικών σχέσεων και κανόνων από δένδρα αποφάσεων - Κωδικός: 21344
Greek