Διατριβή: Αλγόριθμοι και υλοποίηση για πρόβλεψη Macroblock στο πρότυπο κωδικοποίησης video H.264 - Κωδικός: 21316
Greek