Διατριβή: Η άσκηση της ιατρικής κατά τη βυζαντινή περίοδο - αντιμετώπιση των κακώσεων των μαλακών και σκληρών ιστών - Κωδικός: 21109
Greek