Διατριβή: Εκπαίδευση από απόσταση: διαδικτυακή συνεργασία μαθητών / ερευνητών στο Εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών της Γης - η πρόταση, η εφαρμογή (σχεδίαση, οργάνωση, λειτουργία), η αξιολόγηση, η γενίκευση, οι προοπτικές - Κωδικός: 21074
Greek